Reklam

Zəmanə dəyişib!

Reklam

Zəmanə dəyişib , etibar düşüb,
Daha qoz-fındığı qozqıran qırmır.
Vəzifə dəyişib ,höküm dəyişib,
Qozu sındırmağa qozqıran baxmır.
..
O onu sındırır,əmr yuxardan,
Başın batsın sənin qanun çıxardan,
Səndəmi dönmüsən qozqran,haqqdan?
Zavod da qozqıran daha buraxmır,
Qozu sındırmağa qozqıran baxmır..
..
Ümid tükənibdir carə daşdadır,
Qozu,fındığı da daşdır sındıran.
Ağıl yaşda deyil ,ağıl başdadır,
Bəs nədir dünyanı belə çaşdıran?
Daş da lazım deyil bax bu zamana,
Qozu qozla qırır baxsan ha yana.
Bir övuc içində qul olsa əgər,
Öz -soyu kökünün başını əzər
..
Heyif ki, gözü yox,göz yaşı axmır,
Qozu sındırmağa qozqıran baxmır.(((
(Fikrimi çatdıra bilmədim...?)

Gülşad Nurani Azərbaycan
ATESH,AZ

Rəy yazın