Reklam

Vetenim Zəncanıma qurban olum… Sahra Rzayi yazır

Reklam

Ana yürdüm vətənim Zənganima qurban olum, şəhrimin o yaraşıqlı adına qurban olum.
Dolanim dövrəsinə، bağina dərvazəsinə, ağ çiçklər açılanda yazina qurban olum.

O gözəl mənzərəsi، behiştə bənzər havasi, o sərin dərdimə dərman süyüna qurban olum
Yel əsənədə uca boy ağacların oynamaği, ağ buludlardan uçan dornasina qurban olum.

Gün saçanda o təravətli ağaclar başina, gün aşandan sonra göyçək ayına qurban olum.
Görən allah! vətənimdə kim ölüb kimsə qalib, nocavanlıq zamanin tay tuşvna qurban olum.

Fikri röşən olana، şeirə -və ədəb anlıyana, bir bə bir elm-və hünərprvərinə qurban olum.
Bi riya mömününə، sadə müsəlmanlarina, urəyi pak olanin ixlasina qurban olum.

Qürbət orgətdi mənə həmvətənin ərzişini, pisinə، yaxçisina، hammisina qurban olum.
Hər nə imanli şərəfli mütəhhidlərinə, bir bə bir tərtökən insanlarina qurban olum.

Necə ləzztli zamanlar، nə şirin xatirələr, ölkəmin sülh-və səfa əyyamina qurban olum.
Danişanda o şirin torkü gözəl ləhcəsinə, elimin sevimli göyçək dilinə qurban olum.

Nə qədər vəsf eyləsəm Zənganimi az dimişəm, o səfali yaradan allahına qurban olum.
Fasilə məhv edə bilməz bü gözəl mohibəti, can kimindir، mən o can parəsinə qurban olum,
Sən də «Azadəh» lal ol çün vətəni tərK eylədin, sonradan daş atıran toppuqona، qurban olum

10.05.2020

Zəncanşəhəri (İran)

Rəy yazın