Reklam

"Hər gün Xocalıdır" - Sənəm Səbayel ... ATƏŞ.AZ

Reklam

Vağzalını tərsinə çal
(26 fevral Xocalıda toy günü yasa dönən bəy gəlinə)

El bu toyda havanı tərs oynayır,
Usta çevir "Vağzalı"nı tərsinə.
Qara geyib gəlin, qara bağlayır,
Bəxt güzgüsü çevrilibdi tərsinə.
Vağzalını tərsinə çal, tərsinə.

Bəy otağı bəzənib qəbr evində,
Bu nə toydu şivən salıb elində,
Qız gəlinin qara xonça əlində,
Yığılıblar Fələyin dərd dərsinə...
Vağzalını tərsinə çal, tərsinə.

Vətəninə əsgər oldu bu şəhid,
Basılmayan bir ər oldu bu şəhid,
Güllələrə sipər oldu bu şəhid,
Torpaq üstə qan çilədi tər sinə,
Vağzalını tərsinə çal, tərsinə.

Söyləmədi son sözü anasına,
Yetişmədi sevimli sonasına,
Qan qarışdı bu toyun xnasına,
Bəy tərifi çevrilibdi yasinə,
Vağzalını tərsinə çal, tərsinə.

Allah bizi qarğayıbdı kim belə?...
Təsəlli də yükdü indi bu elə,
Səbayel, göz yaşı tök gilə-gilə,
Qol qaldırıb sən də oyna tərsinə.
Vağzalını tərsinə çal, tərsinə.

"Hər gün Xocalıdır" - Sənəm Səbayel ... ATƏŞ.AZ

Rəy yazın