Reklam

"Hər gün Xocalıdır" - Mayisə Əsədullaqızı - Atəş.az

Reklam

XOCALI GÜLLƏRİ

Xocalımda yağı düşmən çapardı,
Minlərlə oğulu vaxtsız apardı.
Analar-bacılar şivən qopardı,
Amandı yatmayaq, dur, ay qardaşım,
Oyan ay qohumum, ay vətəndaşım!!!

Neçə öpüş donub qaldı dodaqda,
Xocalı gülləri soldu budaqda,
Neçə baxış itib qaldı uzaqda,
Nə qədər səbr edək, dur ay sirdaşım,
Oyan ay qohumum, ay vətəndaşım!

Qoy ucalsın göyə haqqımın səsi,
Gül olsun Vətənin dağı-dərəsi.
Düşməni hürkütsün igid nərəsi,
Dur gedək irəli, dur ay qardaşım,
Oyan ay qohumum, ay vətəndaşım!

DƏRLƏRİM BİÇİM-BİÇİMDİ

Cəbrayıldı, Kəlbəcərdi,
Görməyirik gör haçandı!
Yalçın qayalı Laçındı,
Dərdlərim biçim-biçimdi.
Qubadlıdı, Zəngilandı,
Sevənlərin qəlbi qandı.
Dədələrin, babaların,
Məzarları nigarandı.
Cənnət laləzar Xocalı,
Qırıldı cavan-qocalı.
O dağlara yığılmağa,
Hünərimiz yoxdu Vətən!
Burdan, ta Şuşaya qədər,
Yollarını tanımağa,
Gözlərimiz kordu Vətən!
Yanında üzü qarayıq,
Məkanımız gordu Vətən!
Şəhidlərim sıralanıb,
"Hər gün Xocalıdır" - Mayisə Əsədullaqızı  - Atəş.az
İgidlərim silahlanıb,
Anaların naləsidi:
“Getdi cavanım vay Vətən!”
Ağlayırıq, çığırırq,
Çatmır Allaha hay Vətən!!

Rəy yazın