Reklam

"Hər gün Xocalıdır" - Allahşükür Ağa - Atəş.az

Reklam

Xocalı sükutuBütün uşaqlara
Xocalı şəkildi indi...
Məktəb divarlarının bəzəyi nədir?
Xocalı şəkilləri.
Ən uzun çəkən çıxış hansıdır?
Xocalı haqqında danışmaq,
Hətta iclasda yatırlar
Bəziləri.


Gəlin, bu il danışmayaq,
Susaq.
Uzun danışıqlara vərdiş edən uşaqlar
Tutsunlar yaxamızdan
Nə baş verib, niyə susdunuz,
Səsiniz hanı? Desinlər.
Biz susaq,
Susaq, dodaqlarımızı elə qapıyaq ki,
Lap qəbir kimi.
Dartsınlar dodağımızı,
Desinlər, siz belə olan deyildiniz
Nə oldu ki, dinmədiniz?

Susaq
Sükutumuzdan Xocalı tökülsün.

Rəy yazın