Reklam

Qabil Ədalət - "Uca müqəddəslik ünvanım, ANA"

Reklam

Qəlbimdə döyünən ürəyim mənim,
Dar gündə istəyim, diləyim mənim.
Tanrı dərgahında mələyim mənim,
Hər zaman qayğıma qalanım, ANA.

Gecələr yuxusuz qalanım oldun,
Qadamı hər vədə alanım oldun,
Ömrünü odlara salanım oldun,
Övlada pərvanə olanım, ANA

Hər dərdə əzaba sən tab gətirdin,
Özün ac qaldınsa bizi yedirdin.
Könül bağçasında övlad bitirdin,
Ömür gülşənimdə bağbanım, ANA.

Peyğəmber adına veribdi qiymət,
Ayağın altına səribdi cənnət,
Ana naləsindən qopar qiyamət,
Uca müqəddəslik ünvanım, ANA.

Rəy yazın