Reklam

SON DƏQİQƏ! Ölmüş ermənilər bu gün açıqlandı: nə az nə çox düz… – SİYAHI

Reklam

Ermənistanlı jurnalisti Anna Akopyanı qorxuya salan siyahı. Erməni analara cavab verməyə sözləri olmayanda jurnalistin Azərbaycan qadınlarına etdiyi müraciətyi özlərinə sipər etmək istəyirlər. Öz Xalqının qatili olmaq həmdə əxlaqsızlıqdır.
1. Агаси Асатрян (1996 года рождения) – рядовой.

2. Азнаур Балаян (1987 года рождения) – рядовой.

3. Айк Григорян (1993 года рождения) – лейтенант.

4. Айк Торосян (1985 года рождения) – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения, майор.

5. Арам Абраамян (1995 года рождения) – рядовой.

6. Арамаис Микаелян (1996 года рождения) – рядовой.

7. Арменак Урфанян (1990 года рождения) – контрактник.

8. Арутюн Абраамян (1985 года рождения) – рядовой.

9. Бениамин Егоян (1992 года рождения) – старший лейтенант.

10. Ваге Закарян (1995 года рождения) – рядовой.

11. Вардан Тадевосян (1990 года рождения) – рядовой, контрактник.

12. Виктор Юзихович (1997 года рождения) – рядовой.

13. Владимир Алиханян (1996 года рождения) – рядовой.

14. Владик Наринян (1996 года рождения) – младший сержант.

15. Вреж Саргсян (1989 года рождения) – младший сержант.

16. Гагик Мелконян (1982 года рождения) – прапорщик.

17. Гариб Саакян (1987 года рождения) – старший сержант.

18. Геворг Варданян (1996 года рождения) – рядовой.

19. Геворг Мгдесян (1996 года рождения) – рядовой.

20. Гегам Мкртчян (1986 года рождения) – рядовой.

21. Генрик Кахраманян (1996 года рождения) – младший сержант.

22. Гор Киракосян (1996 года рождения) – рядовой.

23. Грант Гарибян (1947 года рождения) – рядовой.

24. Грач Галстян (1991 года рождения) – старший лейтенант.

25. Грач Мурадян (1983 года рождения) – контрактник.

26. Давид Айрапетян (1997 года рождения) – рядовой.

27. Давид Гаспарян (1979 года рождения) – старший прапорщик.

28. Карам Слоян (1996 года рождения) – рядовой 2-го взвода 5-го отряда 4-й роты ВС.

29. Карен Давтян (1981 года рождения) – контрактник.

30. Меружан Степанян (1993 года рождения) – старший лейтенант.

31. Нарек Мкртчян (1996 года рождения) – рядовой.

32. Нвер Симонян (1990 года рождения) – старший сержант.

33. Нодарик Маркарян (1963 года рождения) – военнослужащий контрактной службы, ефрейтор.

34. Норик Гаспарян (1996 года рождения) – сержант.

35. Овсеп Киракосян (1988 года рождения) – капитан.

36. Овсеп Маилян (1978 года рождения) – танкист, майор ВС Армении.

37. Рафик Акобян (1996 года рождения) – рядовой.

38. Рубен Искандарян (1993 года рождения) – младший сержант.

39. Рудик Мовсесян (1976 года рождения) – майор.

40. Саргис Саакян (1995 года рождения) – рядовой.

41. Сасун Мкртчян (1989 года рождения) – разведчик, пулеметчик, военнослужащий-контрактник, рядовой.

42. Саша Галстян (1996 года рождения) – младший сержант.

43. Тигран Абгарян (1996 года рождения) – рядовой.

44. Юрий Парамазян – командир 1-го взвода 1-го отряда 15-й роты, сержант.

45. Агаджанян Миша Камоевич (1996 года рождения) – рядовой.

45. Абаджян Роберт Александрович (1996 года рождения) – младший сержант.

46. Петросян Артак Айгавардович (1997 года рождения) – рядовой.

47. Чартанян Сурен Мисакович (1955 года рождения) – воин-освободитель.

48. Артур Геворкян (1997 года рождения) – рядовой.

49. Азат Симонян (1996 года рождения) – рядовой.

50. Жора Есаян (1996 года рождения) – рядовой.

51. Норик Саргсян (1996 года рождения) – рядовой.

52. Роберт Абраамян (1993 года рождения) – контрактник, сержант.

53. Алексан Аракелян (1982 года рождения) – подполковник.

54. Адам Саакян (1996 года рождения) – сержант.

55. Борис Озманян (1996 года рождения) – рядовой.

56. Баграт Алексанян (1995 года рождения) – рядовой.

57. Арман Андреасян (1996 года рождения) – сержант.

58. Тигран Беракян (1997 года рождения) – рядовой.

59. Григор Арутюнян (1997 года рождения) – рядовой.

60. Ашот Шахбазян (1993 года рождения) – лейтенант.

61. Карен Нерсисян (1997 года рождения) – сержант.

62. Оник Григорян (1978 года рождения) – командир подразделения, подполковник.

63. Роман Погосян (1979 года рождения) – начальник артиллерийского подразделения, подполковник.

64. Сурен Мелконян (1979 года рождения) – майор.

65. Максим Григорян (1986 года рождения) – старший лейтенант.

66. Андраник Григорян (1986 года рождения) – контрактник.

Rəy yazın