Reklam

Kərəm Hətəmoğlu yazır.

Reklam

Cənubi Asiyada Siz, Ön Asiyada isə haqsızlıqla qarşılaşan biz olduq, Qardaş Pakistan.Kökümüzdə Türksoylu xalqların iştirak etməsi qan bağlılımızı artırdı.Elə taleyimiz də bir oldu. Sizin dövlətçiliyinizi hindlilər oğurladı,bizimkini farslar. Sizin dindaşlarınız sərhədlərinizdən kənarda qaldı,bizim soydaşlarımız... Siz də tarixi torpaqlarınızla həmsərhədsiniz, biz də...
Şah Babamızın yardımı ilə Babur şah yenidən dövlətçiliyinizi gücləndirdi. Siz isə ingilis zülmü altında olduğunuz zaman onların ordusunun tərkibində Bakıya gələrkən 1918-ci ildə Şərqin ilk parlamentinin açıldığı binanı qorumaqla vəfa borcunuzu qismən edə olsa yerinə yetirdiniz. Bu gün də Qardaşlıq vəfanızı hər addımda göstərirsiniz ...
Siz özünüzdə qüvvə tapıb nüvə silahı düzəldərək yağların gözünü qorxuda bildiniz...Biz isə...Ulu Tanrının yardımı ilə biz də Sacoğlu,Oğuz, Səlcuq, Alp Arslan,Eldəniz,Qara Yusif, Səfəvi, Avşar,Qacar adlı silahlar düzəltməyi bacararıq ...
ATESH,AZ

Rəy yazın